Chcem súťažiť

  • 1. Do súťaže sa môžeš zapojiť, ak si žiakom/žiačkou či študentom/študentkou II. stupňa základnej školy, strednej školy, alebo osemročného gymnázia na území Slovenskej republiky.
  • 2. Tvojou úlohou je správne odpovedať na všetky otázky vedomostného kvízu.
  • 3. Pre zaradenie do žrebovania je nutné, aby si pozorne vyplnil/a kontaktný formulár. Nevyplnený, neúplný, alebo nesprávne vyplnený formulár znamená vylúčenie zo súťaže a nemožnosť získania ceny.
  • 4. Do súťaže sa môžeš zapojiť len raz, všetky duplicitne vyplnené kontaktné formuláre budú zo súťaže automaticky vylúčené.
  • 5. Mená výhercov/výherkýň nájdeš na tejto stránke 3. decembra 2018.
  • 6. Nezabudni si prečítať štatút súťaže, kde nájdeš úplné podmienky a pravidlá súťaže. V prípade nejasností nás neváhaj kontaktovať na e-mailovej adrese nebudotrokdrog@tasr.sk.

Súťaž bola ukončená

Spustiť kvíz
TASR
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.
MZSR