Súťaž bola ukončená

Vyžrebovaní výhercovia (v abecednom poradí):

Filip Blaško
Milan Gažúr
Andrea Geročová
Terézia Godová
Ivan Húževka
Martin Kohút
Fanny Kosztyuová
Ľubomír Matis
Tomáš Sotolár
Filip Špitalik

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť.

TASR
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.
MZSR