Nebuď otrok drog

Peter Polanský

ŠUV, Košice, 3. ročník