Život s drogou

Lukáš Múčka

ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto, 9.