Prečo?

Sofia Mičková

ZŠ M.Rázusa 1672/3, Zvolen, 9.A