Ľahostajnosť rodičov

Nikola Masnicová

ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto, 9.