Pre oči v tme

Bianka Masaryková

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava, 2.