Nebuď otrok drog

Lucia Martinická

Gymnázium sv. Uršule, Bratislava, sexta A