Tma vo mne

Anna Kavalcová

Obchodná akadémia, Spojená škola Svidník, 5.