Čo o mne vieš, droga?

Veronika Kanderová

ZŠ s MŠ, Stará Bystrica, 9.