Celú svetskú krásu a omnoho viac by som stratila, ak by sme sa spoznali...

Andrea Bajnóczyová

ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, 3.